Lyckas med klängväxter

Lyckas med klängväxter

Kläng- och klätterväxter ger mycket grönska samtidigt som de tar lite odlingsmark i anspråk. De är fenomenala på att klä in stora ytor, dölja tråkiga konstruktioner och mjuka upp intrycket av hårda material. De kan växa mot husväggar, spaljéer eller i större prydnadsbuskar och runt trädstammar. De kan klänga på staket, breda ut sig i slänter, hänga över murar samt fungera som marktäckare. Vill man ha klätterväxten i buskar och runt trädstammar måste man provgräva och se att planteringsgropen blir stor nog för växten att trivas i. Vissa träd har rotsystem som konkurrerar för mycket om vatten och näring, plantera t ex aldrig under björk, lönn och gran. Starkväxande klätterväxter kräver stadiga träd som underlag, och träd som dessutom tål att skuggas. En del klätterväxter tar sig själva upp med hjälp av speciella häftorgan, andra behöver något stöd att slingra sig runt eller klänga på. Obs! Klätterrosor behandlas i växtrådet Rosor. Klematis och eldkrasse beskrivs längre ner i denna guide.

VÄXTPLATS
Flertalet kläng- och klätterväxter går bra i både sol och halvskugga, några är särskilt skuggtåliga. Nedan ges några förslag på växter för sol respektive skuggläge. Sol: blåregn, bokharabinda, eldkrasse, humle, kameleontbuske, kaprifol, klätterhortensia, engelmannsvin, rostvin, rådhusvin. Skenhortensia i sol–halvskugga. Skugga: guldhumle, kameleontbuske, klätterbenved, klätterhortensia, murgröna, pipranka, vildkaprifol, vintertry.

JORD
De flesta kläng- och klätterväxter vill ha en lucker, mullrik och fukthållande jord med ett jorddjup på minst 40–50 cm. Eventuella krav anges vid den enskilda växten. Förbättra sandig eller lerig jord med en tredjedel kompost, barkmull, planteringsjord eller gödslad torv. Öppna och lufta alltid jordsäckarna före användning. Torv fuktas väl innan den blandas med övrig jord.

GÖDSLING
Grundgödsla i samband med plantering med ca en halv säck förmultnad kogödsel och en näve benmjöl per planta. Mylla ner gödselmedlen ytligt. En väletablerad klätteräxt klarar sig oftast bra utan extra gödsel. Vårt råd är att varje år tillföra kompost och benmjöl. Det ger jorden en god mullhalt och näring som löser ut i långsam takt. Är jorden mager eller tillväxten svag tillför man kväve i någon snabbverkande form t ex Chrysan, blodmjöl. Gödsla med detta en gång tidigt på våren och en gång på försommaren.

PLANTERING
Plantera inte för nära husväggar då jorden ofta är torr intill grund och takutsprång. Vid plantering intill träd, sätt klätterväxten ca 50 cm från stammen och luta plantan inåt. Sänk ner hela klumpen i en hink med vatten i ca 5 minuter. Gräv en rejäl bädd, minst 40 cm djup och lika bred. Tag försiktigt bort kruka eller emballage. Sätt ner plantan så att klumpkanten kommer 2–3 cm under jordytan, fyll på med jord och vattna ordentligt. Ett ungefärligt planteringsavstånd mellan två plantor är 1,5–2 m. För att snabbt ge vind- och insynsskydd kan man plantera något tätare.

BESKÄRNING
De flesta kläng- och klätterväxter behöver endast beskäras om de blivit för utrymmeskrävande (undantag bl a blåregn, se vidare under växtbeskrivningarna). Akebia, kameleontbuske, klätter- och skenhortensia samt pipranka beskärs under juli, augusti, september (JAS). Rostvin beskärs i november eller under JAS. Övriga gallras och klipps efter behov på våren.

ODLA I KRUKA
Ska du odla kläng-/klätterväxten i kruka så är det viktigt med ett rejält stort kärl och dränering i botten. Vinterisolering och extra härdiga växter behövs för övervintring utomhus. Läs mer om detta i växtrådet ”Fleråriga växter i kruka”. Några förslag på kläng- och klätterväxter för kruka: gulbladig humle, akebia, småbladig klätterhortensia, gulbrokig klätterhortensia, månfröranka. Många klematis går bra att odla i kruka, läs mer i Klematis-rådet.

En vänlig påminnelse: Kom ihåg att välja leveranssätt i kassan innan du checkar ut.

Varukorg

Inga fler produkter finns att köpa

Din varukorg är tom