En jord som fungerar väl innehåller många levande livsformer såsom daggmaskar, mikroorganismer, bakterier, alger och svampar. Alla dessa delar är oerhört viktigt för att en balans ska finnas och bibehållas. Skaffa en kompost, trädgårdens hjärta och guldgruva!

När man planterar ett träd eller en buske brukar jag lägga på ett 10 centimeter tjockt lager kompostjord eller kogödsel. Effekten blir långsiktig, ogräset kvävs och jorden inunder hålls fuktig. Jordstrukturen förbättras och får även lite näring. Låt inte gräsmatta växa intill de nyplanterade växterna som då konkurrerar ut växterna.

Gödsla rätt! Använd organiskt material i första hand såsom kompost, ko eller hästgödsel, benmjöl och hönsgödsel. Det organiska materialet bryts ned till växterna och tillför växterna näring. Strukturen på jorden blir balanserad och den håller fukten väl. Ihållande gödsling av konstgödning såsom blå korn och dylikt utarmar jorden på sikt.

Viktigt att tänka på är också att inte ge växterna mer näring än de behöver. Den negativa effekten blir då att kvävet lakas ur och hamnar i sjöar och vattendrag.

Jag använder allt gräsklipp och lägger ut runt växterna i mina rabatter. Det är rena festmåltiden, även en liten giva hönsgödsel i samband med gräset för att tillföra kvävet som försvinner i nedbrytningsprocessen.Gödsla dock inte med detta senare än till midsommar då växterna behöver avmogna.

Vattna!  Det låter kanske konstigt, men vattna gärna direkt efter det har regnat. Då är jorden fuktig och lätt uppluckrad och vattnet kan tränga ner ordentligt. För rotutvecklingen är det bättre om man vattnar mer sällan och mycket än lite och ofta. Rötterna letar sig då ner djupare i marken och klarar långvarig torka bättre. Grönsaker växer fort och behöver mer vatten, likaså ettåriga sommarblommor och växter i kruka behöver mer vatten då de har ytliga rötter.

Victoria Skoglund

 

Varukorg
Varukorgen är tom.
0
X